Nieuwe CSRD-wetgeving

Nieuwe CSRD-wetgeving: wat betekent dit voor jouw bedrijf én de medewerkers?

Niet langer wordt het succes van een bedrijf alleen beoordeeld op basis van de financiële resultaten. Vanaf 2024 gaat namelijk de nieuwe CSRD-wetgeving in werking en dat betekent dat grote bedrijven in Europa verplicht worden om ook te rapporteren over hun impact op mens en milieu. En dat is goed nieuws! De Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) is een belangrijke stap naar meer transparantie op het gebied van duurzaamheid en stimuleert bedrijven zo om hun duurzaamheidsprestaties te verbeteren.

In deze blogpost leggen we uit wat de CSRD inhoudt en wat dit betekent voor jouw bedrijf én de medewerkers. We kunnen alvast verklappen dat bedrijven die CSRD als kans omarmen en duurzaamheid integreren in de bedrijfsstrategie, een leidende rol spelen in de overgang naar een duurzame toekomst.

Wat is de CSRD?

De Corporate Sustainability Reporting Directive is een baanbrekend wetsvoorstel van de Europese Commissie om de rapportagevereisten voor bedrijven op het gebied van hun Environmental, Social & Governance (ESG) prestaties te versterken. Het verplicht grote bedrijven die actief zijn binnen de Europese Unie om naast hun financiële prestaties ook te rapporteren over hun impact op mens en milieu. Hierbij moet je rekening houden met dubbele materialiteit. Verder dienen bedrijven concrete doelstellingen omtrent duurzaamheid te ontwikkelen en over de voortgang te rapporteren.

Dubbele materialiteit houdt in dat het rapporteren over duurzaamheid vanuit twee kanten bekeken wordt. Enerzijds hebben organisaties invloed op mens en milieu (van binnen naar buiten). Anderzijds creëren wereldwijde ontwikkelingen en gebeurtenissen op het gebied van duurzaamheid risico’s en kansen voor organisaties (van buiten naar binnen).

Deze maatregel is een belangrijk onderdeel van de Europese Green Deal, een initiatief van de EU om duurzaamheid te bevorderen en klimaatverandering aan te pakken. Door bedrijven te verplichten transparante duurzaamheidsinformatie te delen, wil de EU beleggers, maatschappelijke organisaties, consumenten en andere belanghebbenden in staat stellen om de duurzaamheidsprestaties van bedrijven makkelijker te beoordelen en te vergelijken.

Elk bedrijf kan direct of indirect met CSRD te maken krijgen.

Voor welke bedrijven geldt de CSRD?

Alle bedrijven die aan twee van de volgende criteria voldoen, moeten vanaf 2024 aan de CSRD voldoen:

  • Meer dan 250 medewerkers
  • Meer dan 40 miljoen euro omzet per jaar
  • Meer dan 20 miljoen euro op de balans

De wetgeving geldt in eerste instantie voor zo’n 50.000 grote bedrijven in Europa, toch kan elk bedrijf te maken krijgen met CSRD. Zo zullen bedrijven die moeten voldoen aan de CSRD aan hun leveranciers, klanten en investeerders allerlei duurzaamheidsinformatie vragen. Ook het MKB kan dus direct met CSRD te maken krijgen en vanaf 1 januari 2026 geldt CSRD ook voor beursgenoteerde MKB-bedrijven.

Welke medewerkers spelen een rol bij de CSRD rapportage?

Als het over de CSRD-wetgeving gaat, wordt er veel gesproken over de rol van de accountant, die de duurzaamheidsrapportage zal moeten controleren. 

Binnen een bedrijf is echter een multidisciplinaire aanpak nodig om een goede CSRD-rapportage op te stellen. Afhankelijk van de omvang en complexiteit van het bedrijf krijgen verschillende afdelingen en functies te maken met de CSRD-rapportage. De belangrijkste spelers zullen zijn:

1. Duurzaamheidsmanager

In veel bedrijven is er een specifieke functie voor duurzaamheid of maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO). Deze manager is verantwoordelijk voor het coördineren van duurzaamheidsinitiatieven, het verzamelen van relevante gegevens en het opstellen van de duurzaamheidsrapportage.

2. Financieel directeur (CFO) of controller

Aangezien de duurzaamheidsrapportage steeds meer verweven raakt met de financiële rapportage, heeft de CFO of controller vaak een belangrijke rol bij het beoordelen van de duurzaamheidsinformatie en het integreren ervan in de financiële verslaglegging.

3. Managers en deskundigen

Voor de rapportage is veel informatie en input nodig vanuit verschillende afdelingen en disciplines, zoals duurzaamheid, HR, strategie, financiën en juridische zaken. Betrek managers en deskundigen bij het definiëren en beoordelen van effecten, risico’s en kansen, zodat zij samen met hun teams de benodigde gegevens kunnen verzamelen.

4. Data-analisten en IT-team

Om accurate en betrouwbare duurzaamheidsgegevens te verzamelen en te verwerken, is samenwerking met data-analisten en het IT-team van cruciaal belang. 

5. Interne en externe auditors

Om ervoor te zorgen dat de rapportage voldoet aan de eisen van de CSRD en dat de gegevens betrouwbaar zijn, zijn interne auditors en externe accountants nodig om de gegevens en rapporten te controleren en te verifiëren.

Daarnaast biedt CSRD de kans om samen met alle medewerkers positieve impact te maken en te bouwen aan een toekomstbestendig bedrijf. In de volgende blogpost leggen we uit waarom het belangrijk is om CSRD te integreren in de bedrijfsstrategie.

Sign up for our newsletter!

And receive our Footprint Friendly ebook! Leave your name and email address to download it.

Meld je aan voor de nieuwsbrief!

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws en ontvang de gratis Footprint-Friendly Lifestyle Gids.